Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

2. Öppnande av sammanträdet
CRE

Sammanträdet öppnades kl. 08.30.

Talare: Richard Corbett yttrade sig om öppnandet av den årliga sessionen och antalet sammanträdesperioder.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy