Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0032/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0032/2015

Keskustelut :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0046

Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

4. Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***II (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried esitteli suosituksen.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, Ismail Ertug S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lucy Anderson, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Merja Kyllönen GUE/NGL-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter van Dalen, Peter Lundgren EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Marie-Christine Arnautu, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Wim van de Camp, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Jacqueline Foster, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ja Dubravka Šuica, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gesine Meissner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge ja Angel Dzhambazki.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Jörg Leichtfried.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 10.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö