Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0032/2015

Ingivna texter :

A8-0032/2015

Debatter :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0046

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

4. Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (debatt)
CRE

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996 om största tillåtna dimensioner i nationell och internationell trafik och högsta tillåtna vikter i internationell trafik för vissa vägfordon som framförs inom gemenskapen [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried redogjorde för rekommendationen..

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Lucy Anderson, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter van Dalen, Peter Lundgren för EFDD-gruppen, Marie-Christine Arnautu, grupplös, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Jacqueline Foster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, och Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gesine Meissner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge och Angel Dzhambazki.

Talare: Violeta Bulc och Jörg Leichtfried.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 10.3.2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy