Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0214(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0021/2015

Внесени текстове :

A8-0021/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0047

Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург

5. Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (разискване)
CRE

Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure представи доклада.

Изказа се Margrethe Vestager (член на Комисията).

Изказаха се: Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Jeppe Kofod, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Steven Woolfe, от името на групата EFDD, Steeve Briois, независим член на ЕП, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Ангел Джамбазки, Ivan Jakovčić и Miguel Viegas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Bernard Monot, Brian Hayes, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili и Hugues Bayet.

(Продължаване на разискването: точка 7 от протокола от 10.3.2015 г.).

Правна информация - Политика за поверителност