Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0214(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0021/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0021/2015

Keskustelut :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0047

Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

5. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure esitteli mietinnön.

Margrethe Vestager (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Danuta Maria Hübner PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Stanisław Ożóg ECR-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Steven Woolfe EFDD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steeve Briois, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić ja Miguel Viegas.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Bernard Monot, Brian Hayes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili ja Hugues Bayet.

(keskustelun jatko istunnon pöytäkirja 10.3.2015, kohta 7)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö