Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0214(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0021/2015

Ingediende teksten :

A8-0021/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0047

Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

5. Europese langetermijninvesteringsfondsen ***I (debat)
CRE

Aanvullend verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese langetermijninvesteringsfondsen [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Margrethe Vestager (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Danuta Maria Hübner, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Stanisław Ożóg, namens de ECR-Fractie, Philippe De Backer, namens de ALDE-Fractie, Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Steven Woolfe, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić en Miguel Viegas.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bernard Monot, Brian Hayes, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili en Hugues Bayet.

(Voortzetting van het debat punt 7 van de notulen van 10.3.2015)

Juridische mededeling - Privacybeleid