Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2015

Predkladané texty :

A8-0021/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0047

Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg

5. Európske dlhodobé investičné fondy ***I (rozprava)
CRE

Doplňujúca správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure uviedol správu.

V rozprave vystúpila Margrethe Vestager (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Danuta Maria Hübner v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Steven Woolfe v mene skupiny EFDD, Steeve Briois – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić a Miguel Viegas.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Bernard Monot, Brian Hayes, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili a Hugues Bayet.

(Pokračovanie rozpravy: bod 7 zápisnice z 10.3.2015)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia