Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0214(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0021/2015

Ingivna texter :

A8-0021/2015

Debatter :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0047

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

5. Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Margrethe Vestager (ledamot av kommissionen).

Talare: Danuta Maria Hübner för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Steven Woolfe för EFDD-gruppen, Steeve Briois, grupplös, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić och Miguel Viegas.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Bernard Monot, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili och Hugues Bayet.

(Fortsättning på debatten punkt 7 i protokollet av den 10.3.2015.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy