Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

6. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η επιτροπή JURI ενέκρινε την προηγούμενη ημέρα έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Sergei Stanishev. Εισηγητής: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Η έκθεση αυτή έχει εγγραφεί στην ώρα των ψηφοφοριών της αυριανής ημέρας, Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου