Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

6. Meddelande från talmannen

Talmannen meddelade att JURI-utskottet föregående dag hade antagit ett betänkande om begäran om upphävande av Sergei Stanishevs parlamentariska immunitet. Föredragande: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

Detta betänkande hade förts upp på omröstningslistan för onsdagen den 11 mars 2015.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy