Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург

7. Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (продължeние на разискването)
CRE

Допълнителен доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за дългосрочни инвестиции [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Начало на разискването: точка 5 от протокола от 10.3.2015 г.)

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini и Milan Zver.

Изказаха се: Margrethe Vestager и Alain Lamassoure.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.7 от протокола от 10.3.2015.

(Заседанието, прекъснато в 11.10 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 11.30 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Правна информация - Политика за поверителност