Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. března 2015 - Štrasburk

7. Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (pokračování rozpravy)
CRE

Doplňující zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Začátek rozpravy: bod 5 zápisu ze dne 10.3.2015)

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini a Milan Zver.

Vystoupili: Margrethe Vestager a Alain Lamassoure.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.7 zápisu ze dne 10.3.2015.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:10 před hlasováním a pokračovalo v 11:30)

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí