Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg

7. Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (fortsat forhandling)
CRE

Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Forhandlingens begyndelse punkt 5 i protokollen af 10.3.2015)

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini og Milan Zver.

Talere: Margrethe Vestager og Alain Lamassoure.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 10.3.2015.

(Mødet udsat kl. 11.10 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 11.30)

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik