Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

7. Europeiska långsiktiga investeringsfonder (fortsättning på debatten)
CRE

Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Första delen av debatten punkt 5 i protokollet av den 10.3.2015.)

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini och Milan Zver.

Talare: Margrethe Vestager och Alain Lamassoure.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 10.3.2015.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.10, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 11.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy