Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

8. Ändring av föredragningslistan

Efter samråd med de politiska grupperna föreslog talmannen att följande två punkter på föredragninglistan skulle byta plats med varandra:

- punkten ”Den instabila situationen i Libyen och dess konsekvenser”, som planlagts till torsdag förmiddag skulle behandlas onsdag eftermiddag,

- punkten ”FN:s människorättsråds 28:e möte”, som planlagts till onsdag eftermiddag skulle behandlas torsdag förmiddag.

Parlamentet gav sitt samtycke till dessa ändringar.

Föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy