Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2018(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0030/2015

Ingediende teksten :

A8-0030/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 10/03/2015 - 10.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0042

Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

10.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, ingediend door Duitsland) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2015)0042)

Juridische mededeling - Privacybeleid