Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2019(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0031/2015

Predkladané texty :

A8-0031/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0043

Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg

10.3. Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 13 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgicka) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina a 3/5 odovzdaných hlasov)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA(2015)0043)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia