Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2020(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0035/2015

Ingivna texter :

A8-0035/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0044

Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

10.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal från Belgien) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2015)0044)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy