Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2158(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0019/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0019/2015

Συζήτηση :

PV 09/03/2015 - 14
CRE 09/03/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0051

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10.11. Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ [2014/2158(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0051)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου