Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2157(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0011/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0011/2015

Συζήτηση :

PV 25/02/2015 - 15
CRE 25/02/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.12
CRE 10/03/2015 - 10.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0052

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

10.12. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 [2014/2157(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0052)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου