Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 10. března 2015 - Štrasburk

10. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


10.1. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/009 PL/Zachem (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/009 PL/Zachem předložená Polskem) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0041)


10.2. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/014 DE/ Aleo Solar z Německa) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0042)


10.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgie) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0043)


10.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal předložená Belgií) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0044)


10.5. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgie) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2015)0045)


10.6. Rozměry a hmotnosti silničních vozidel provozovaných v rámci Společenství ***II (hlasování)

Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

POSTOJ RADY

prohlášen za schválený v pozměněném znění (P8_TA(2015)0046)


10.7. Evropské fondy dlouhodobých investic ***I (hlasování)

Doplňující zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0047)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0047)


10.8. Mezibankovní poplatky za platební transakce založené na kartách ***I (hlasování)

Doplňující zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen v pozměněném znění (P8_TA(2015)0048)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0048)


10.9. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit předložená Belgií) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Rozpočtový výbor. Zpravodajka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(požadovaná kvalifikovaná většina a 3/5 odevzdaných hlasů)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0049)


10.10. Pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů v EU v roce 2013 (hlasování)

Zpráva o pokroku v oblasti rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2013 [2014/2217(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0050)


10.11. Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže EU (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže EU [2014/2158(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0051)


10.12. Výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2013 (hlasování)

Zpráva k výroční zprávě Evropské centrální banky za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2015)0052)

Právní upozornění - Ochrana soukromí