Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg

10. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


10.1. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem, Polen) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0041)


10.2. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0042)


10.3. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK fra Belgien) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0043)


10.4. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgien) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0044)


10.5. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgien) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2015)0045)


10.6. Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Kvalificeret flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt som ændret (P8_TA(2015)0046)


10.7. Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (afstemning)

Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede investeringsfonde [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0047)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0047)


10.8. Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I (afstemning)

Tillægsbetænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P8_TA(2015)0048)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0048)


10.9. Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit fra Belgien) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Kvalificeret flertal og tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0049)


10.10. Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (afstemning)

Betænkning om fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 [2014/2217(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0050)


10.11. Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)

Betænkning om årsberetning om EU's konkurrencepolitik [2014/2158(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0051)


10.12. Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 (afstemning)

Betænkning om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 [2014/2157(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0052)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik