Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

10. Äänestykset
CRE

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


10.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/009 PL/Zachem, Puola) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0041)


10.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0042)


10.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgia) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgia) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0043)


10.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0044)


10.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2015)0045)


10.6. Yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen mitat ja painot ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi tiettyjen yhteisössä liikkuvien tieliikenteen ajoneuvojen suurimmista kansallisessa ja kansainvälisessä liikenteessä sallituista mitoista ja suurimmista kansainvälisessä liikenteessä sallituista painoista annetun neuvoston direktiivin 96/53/EY muuttamisesta [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(määräenemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi tarkistettuna (P8_TA(2015)0046)


10.7. Eurooppalaiset pitkäaikaissijoitusrahastot ***I (äänestys)

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista pitkäaikaissijoitusrahastoista [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0047)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0047)


10.8. Korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavat toimitusmaksut ***I (äänestys)

Täydentävä mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korttipohjaisista maksutapahtumista veloitettavista toimitusmaksuista [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P8_TA(2015)0048)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0048)


10.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0049)


10.10. Naisten ja miesten tasa-arvon edistyminen Euroopan unionissa vuonna 2013 (äänestys)

Mietintö naisten ja miesten tasa-arvon edistymisestä Euroopan unionissa vuonna 2013 [2014/2217(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0050)


10.11. EU:n kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus (äänestys)

Mietintö EU:n kilpailupolitiikkaa koskevasta vuosikertomuksesta [2014/2158(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0051)


10.12. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2013 (äänestys)

Mietintö Euroopan keskuspankin vuosikertomuksesta 2013 [2014/2157(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0052)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö