Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Utorak, 10. ožujka 2015. - Strasbourg

10. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


10.1. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/009 PL/Zachem, Poljska) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0041)


10.2. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, koji je podnijela Njemačka) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0042)


10.3. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), koji je podnijela Belgija) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0043)


10.4. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0044)


10.5. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/011 BE/Caterpillar, iz Belgije) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2015)0045)


10.6. Dimenzije i masa cestovnih vozila koja prometuju unutar Zajednice ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 96/53/EZ o utvrđivanju najvećih dopuštenih dimenzija u unutarnjem i međunarodnom prometu te najveće dopuštene mase u međunarodnom prometu za određena cestovna vozila koja prometuju unutar Zajednice [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašen odobrenim s izmjenama (P8_TA(2015)0046)


10.7. Europski fondovi za dugoročna ulaganja ***I (glasovanje)

Dopunsko izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim fondovima za dugoročna ulaganja [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0047)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0047)


10.8. Međubankovne naknade za platne transakcije na temelju kartica ***I (glasovanje)

Dopunsko izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P8_TA(2015)0048)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0048)


10.9. Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji - zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0049)


10.10. Napredak u području jednakosti žena i muškaraca u EU-u u 2013. (glasovanje)

Izvješće o napretku u području jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji 2013. [2014/2217(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestitelj: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0050)


10.11. Godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja EU-a (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću o politici tržišnog natjecanja EU-a [2014/2158(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0051)


10.12. Godišnje izvješće Europske središnje banke za 2013. (glasovanje)

Izvješće o Godišnjem izvješću Europske središnje banke za 2013. [2014/2157(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2015)0052)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti