Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2015. gada 10. marts - Strasbūra

10. Balsošanas laiks
CRE

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


10.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Polijas pieteikums EGF/2013/009 PL/Zachem) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Jan Olbrycht (A8-0036/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0041).


10.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Iris Hoffmann (A8-0030/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0042).


10.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Andrej Plenković (A8-0031/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0043).


10.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Budžeta komiteja. Referents: Victor Negrescu (A8-0035/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0044).


10.5. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2014/011 BE/Caterpillar) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2015)0045).


10.6. Autopārvadājumiem Kopienā izmantotu transportlīdzekļu gabarīti un masa ***II (balsošana)

Ieteikums otrajam lasījumam par Padomes nostāju pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

PADOMES NOSTĀJA

Pasludināts par apstiprinātu ar grozījumiem (P8_TA(2015)0046).


10.7. Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondi ***I (balsošana)

Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas ilgtermiņa ieguldījumu fondiem [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Alain Lamassoure (A8-0021/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0047).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0047).


10.8. Starpbanku komisijas maksas, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem ***I (balsošana)

Papildu ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par starpbanku komisijas maksām, ko piemēro kartēm piesaistītiem maksājumu darījumiem [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts ar grozījumiem (P8_TA(2015)0048).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P8_TA(2015)0048).


10.9. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0049).


10.10. 2013. gadā ES sasniegtais progress sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā (balsošana)

Ziņojums par 2013. gadā Eiropas Savienībā sasniegto progresu sieviešu un vīriešu līdztiesības nodrošināšanā [2014/2217(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Marc Tarabella (A8-0015/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0050).


10.11. Ikgadējais ziņojums par ES konkurences politiku (balsošana)

Ziņojums par ikgadējo ziņojumu par ES konkurences politiku [2014/2158(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0051).


10.12. Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskats (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Centrālās bankas 2013. gada pārskatu [2014/2157(INI)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2015)0052).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika