Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 10 marca 2015 r. - Strasburg

10. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


10.1. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem, Polska) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0041)


10.2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Niemcy) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0042)


10.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgia) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0043)


10.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0044)


10.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2015)0045)


10.6. Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***II (głosowanie)

Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/53/WE ustanawiającą dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

STANOWISKO RADY

Ogłoszono zatwierdzenie w formie poprawionej (P8_TA(2015)0046)


10.7. Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (głosowanie)

Dodatkowe sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich długoterminowych funduszy inwestycyjnych [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0047)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0047)


10.8. Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I (głosowanie)

Dodatkowe sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P8_TA(2015)0048)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P8_TA(2015)0048)


10.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0049)


10.10. Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. [2014/2217(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0050)


10.11. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego polityki konkurencji UE [2014/2158(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0051)


10.12. Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie rocznego sprawozdania Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 [2014/2157(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0052)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności