Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 10. marec 2015 - Strasbourg

10. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


10.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/009 PL/Zachem (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/009PL/Zachem, Poljska) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0041)


10.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0042)


10.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgija) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0043)


10.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal iz Belgije) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0044)


10.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgija) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P8_TA(2015)0045)


10.6. Mere in teže cestnih vozil v Skupnosti ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/53/ES o določitvi največjih dovoljenih mer določenih cestnih vozil v Skupnosti v notranjem in mednarodnem prometu in največjih dovoljenih tež v mednarodnem prometu [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(potrebna kvalificirana večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno v spremenjeni obliki (P8_TA(2015)0046)


10.7. Evropski dolgoročni investicijski skladi ***I (glasovanje)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih dolgoročnih investicijskih skladih [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0047)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0047)


10.8. Medbančne provizije za kartične plačilne transakcije ***I (glasovanje)

Dodatno poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P8_TA(2015)0048)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0048)


10.9. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji - vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgija) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0049)


10.10. Napredek pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 (glasovanje)

Poročilo o napredku pri doseganju enakosti med ženskami in moškimi v Evropski uniji leta 2013 [2014/2217(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0050)


10.11. Letno poročilo o politiki konkurence EU (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu o politiki konkurence EU [2014/2158(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0051)


10.12. Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2013 (glasovanje)

Poročilo o letnem poročilu Evropske centralne banke za leto 2013 [2014/2157(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0052)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov