Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

12. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida και Seán Kelly

Συμπληρωματική έκθεση Alain Lamassoure - A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Έκθεση Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly και Marijana Petir

Έκθεση Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Νότης Μαριάς, Ivana Maletić, Ruža Tomašić και Tibor Szanyi

Έκθεση Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Νότης Μαριάς, Seán Kelly και Stanislav Polčák

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου