Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

12. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Odporúčanie do druhého čítania: Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida a Seán Kelly

Doplňujúca správa: Alain Lamassoure A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Správa: Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly a Marijana Petir

Správa: Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić a Tibor Szanyi

Správa: Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly a Stanislav Polčák

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia