Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

12. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Andrabehandlingsrekommendation Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida och Seán Kelly

Kompletterande betänkande Alain Lamassoure A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Betänkande Marc Tarabella - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly och Marijana Petir

Betänkande Morten Messerschmidt - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić och Tibor Szanyi

Betänkande Pablo Zalba Bidegain - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly och Stanislav Polčák

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy