Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

14. Έλεγχος των εντολών
CRE

Κατόπιν προτάσεως της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει την εντολή του Damiano Zoffoli.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου