Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2155(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2015

Внесени текстове :

A8-0024/2015

Разисквания :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Гласувания :

PV 11/03/2015 - 9.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0062

Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург

17. Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
CRE

Доклад относно годишния доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите [2014/2155(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Георги Пирински (A8-0024/2015)

Георги Пирински представи доклада.

Изказа се Кристалина Георгиева (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Pascal Arimont (докладчик по становището на комисията REGI), Monica Macovei (докладчик по становището на комисията LIBE), Ingeborg Gräßle, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, и Michael Theurer, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Bill Etheridge, за да зададе въпрос „синя карта“ на Michael Theurer, който отговори, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, независим член на ЕП, Tomáš Zdechovský, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Николай Бареков и Petr Mach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, и Pina Picierno, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marco Valli.

Изказаха се: Кристалина Георгиева и Георги Пирински.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.10 от протокола от 11.3.2015.

Правна информация - Политика за поверителност