Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2155(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0024/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0024/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0062

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

17. Ετήσια έκθεση για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ – Καταπολέμηση της απάτης (συζήτηση)
CRE

Έκθεση επί της Ετήσιας Έκθεσης για το 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης [2014/2155(INI)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Ο Georgi Pirinski παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Kristalina Georgieva (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Pascal Arimont (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Monica Macovei (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Ingeborg Gräßle, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Inés Ayala Sender, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Bill Etheridge για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Michael Theurer, ο οποίος απαντά, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Benedek Jávor, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, μη εγγεγραμμένος, Tomáš Zdechovský, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov και Petr Mach.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Julia Pitera, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, και Pina Picierno, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marco Valli.

Παρεμβαίνουν οι Kristalina Georgieva και Georgi Pirinski.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου