Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2155(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0024/2015

Ingediende teksten :

A8-0024/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 17
CRE 10/03/2015 - 17

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0062

Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

17. Jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding (debat)
CRE

Verslag over het jaarverslag 2013 over de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie - Fraudebestrijding [2014/2155(INI)] - Commissie begrotingscontrole. Rapporteur: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Pascal Arimont (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Monica Macovei (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Ingeborg Gräßle, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, en Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bill Etheridge om een "blauwe kaart"-vraag te stellen Michael Theurer, die hierop ingaat, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, niet-fractiegebonden lid, Tomáš Zdechovský, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov en Petr Mach.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, en Pina Picierno, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Valli.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva en Georgi Pirinski.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.10 van de notulen van 11.3.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid