Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 10. märts 2015 - Strasbourg

18. 3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: 3. märtsi 2015. aasta ülemaailmne kõrgetasemeline konverents ebola teemal (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Davor Ivo Stier fraktsiooni PPE nimel, Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch fraktsiooni Verts/ALE nimel, Valentinas Mazuronis fraktsiooni EFDD nimel, Joëlle Mélin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Birgit Collin-Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz ja Michèle Rivasi.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez ja Gilles Pargneaux.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică ja Giulia Moi.

Sõna võtsid Zanda Kalniņa-Lukaševica ja Christos Stylianides.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika