Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 10 martie 2015 - Strasbourg

18. Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Conferința mondială la nivel înalt privind Ebola din 3 martie 2015 (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Davor Ivo Stier, în numele Grupului PPE, Linda McAvan, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, în numele Grupului Verts/ALE, Valentinas Mazuronis, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, neafiliată, Birgit Collin-Langen, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz și Michèle Rivasi.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez și Gilles Pargneaux.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică și Giulia Moi.

Au intervenit: Zanda Kalniņa-Lukaševica și Christos Stylianides.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate