Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg

18. Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Davor Ivo Stier v mene skupiny PPE, Linda McAvan v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Lola Sánchez Caldentey v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin – nezaradená poslankyňa, Birgit Collin-Langen, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz a Michèle Rivasi.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez a Gilles Pargneaux.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică a Giulia Moi.

Vystúpili: Zanda Kalniņa-Lukaševica a Christos Stylianides.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia