Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

19. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2011)0218(COR02) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2015).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ούτε από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές (άρθρο 231 παράγραφος 4 του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου