Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2947(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0211/2015

Ingediende teksten :

B8-0211/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 20
CRE 10/03/2015 - 20

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0063

Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

20. Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over Montenegro (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Andrey Kovatchev, namens de PPE-Fractie, Nikos Androulakis, namens de S&D-Fractie, Jozo Radoš, namens de ALDE-Fractie, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio en Milan Zver.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Monika Smolková en Andrej Plenković.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, namens de Commissie AFET, sur le over het voortgangsverslag 2014 over Montenegro (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.11 van de notulen van 11.3.2015.

Juridische mededeling - Privacybeleid