Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2014/2948(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0212/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0212/2015

Συζήτηση :

PV 10/03/2015 - 21
CRE 10/03/2015 - 21

Ψηφοφορία :

PV 11/03/2015 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 - Στρασβούργο

21. Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014/2948(RSP))

Οι Zanda Kalniņa-Lukaševica (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Μανώλης Κεφαλογιάννης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Urmas Paet, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Σοφία Σακοράφα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Tamás Meszerics, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Γεώργιου Επιτήδειου, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Νότης Μαριάς, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Eduard Kukan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Κώστα Χρυσόγονου, Νίκος Ανδρουλάκης, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Ελένη Θεοχάρους, Μιλτιάδης Κύρκος, Μαρία Σπυράκη, Marijana Petir, Andrej Plenković, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Λάμπρου Φουντούλη και Σοφίας Σακοράφα, Ivana Maletić και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Λευτέρης Χριστοφόρου, Εύα Καϊλή, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Εμμανουήλ Γλέζος και Fabio Massimo Castaldo.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

- Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2014 για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 11.3.2015.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου