Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2948(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0212/2015

Ingediende teksten :

B8-0212/2015

Debatten :

PV 10/03/2015 - 21
CRE 10/03/2015 - 21

Stemmingen :

PV 11/03/2015 - 9.12
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0064

Notulen
Dinsdag 10 maart 2015 - Straatsburg

21. Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (fungerend voorzitter van de Raad) en Johannes Hahn (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Manolis Kefalogiannis, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Urmas Paet, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, Tamás Meszerics, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Lampros Fountoulis en Sofia Sakorafa, Ivana Maletić en László Tőkés.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lefteris Christoforou, Eva Kaili, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ivo Vajgl, namens de Commissie AFET, over het voortgangsverslag 2014 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 11.3.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Juridische mededeling - Privacybeleid