Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2950(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0214/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0214/2015

Keskustelut :

PV 10/03/2015 - 23
CRE 10/03/2015 - 23

Äänestykset :

PV 11/03/2015 - 9.14
CRE 11/03/2015 - 9.14
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0066

Pöytäkirja
Tiistai 10. maaliskuuta 2015 - Strasbourg

23. Kosovon integroituminen unioniin (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kosovon integroituminen unioniin (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (neuvoston puheenjohtaja) ja Johannes Hahn (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, Pier Antonio Panzeri S&D-ryhmän puolesta, Karol Karski ECR-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta, Kostas Chrysogonos GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver ja Ignazio Corrao.

Puheenvuorot: Johannes Hahn ja Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Ulrike Lunacek AFET-valiokunnan puolesta Kosovon yhdentymisestä Euroopan unioniin (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.3.2015, kohta 9.14.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö