Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 10 март 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II (разискване)
 5.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (разискване)
 6.Съобщение на председателството
 7.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (продължeние на разискването)
 8.Промени в дневния ред
 9.Състав на Парламента
 10.Време за гласуване
  
10.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/009 PL/Zachem) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.2.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.3.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.4.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.5.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2014/011 BE/Caterpillar (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
10.6.Размери и маси на пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността ***II (гласуване)
  
10.7.Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I (гласуване)
  
10.8.Обменни такси за платежни операции, свързани с карти ***I (гласуване)
  
10.9.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (гласуване)
  
10.10.Напредък в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г. (гласуване)
  
10.11.Годишен доклад относно политиката на ЕС в областта на конкуренцията (гласуване)
  
10.12.Годишен доклад на Европейската централна банка за 2013 г. (гласуване)
 11.Тържествено заседание - Йордания
 12.Обяснениe на вот
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Проверка на пълномощията
 15.Одобряване на протокола от предишното заседание
 16.Насоки за бюджета за 2016 г. - Раздел ІІІ (разискване)
 17.Годишен доклад за 2013 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – Борба срещу измамите (разискване)
 18.Световна конференция на високо равнище относно Ебола от 3 март 2015 г. (разискване)
 19.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 20.Доклад за напредъка на Черна гора за 2014 г. (разискване)
 21.Доклад за напредъка на Бивша югославска република Македония през 2014 г. (разискване)
 22.Доклад за напредъка на Сърбия през 2014 г. (разискване)
 23.Процес на европейска интеграция на Косово (разискване)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (222 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (3202 kb) 
 
Протокол (210 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (29 kb) Резултати от поименно гласуване (136 kb) 
 
Протокол (320 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (609 kb) Резултати от поименно гласуване (2777 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност