Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 10. marts 2015 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***II (forhandling)
 5.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (forhandling)
 6.Meddelelse fra formanden
 7.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (fortsat forhandling)
 8.Ændring af dagsordenen
 9.Parlamentets sammensætning
 10.Afstemningstid
  
10.1.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/009 PL/Zachem (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.2.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.3.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.4.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.5.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2014/011 BE/Caterpillar (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
10.6.Dimensioner og vægt for vejkøretøjer i brug i Fællesskabet ***II (afstemning)
  
10.7.Europæiske langsigtede investeringsfonde ***I (afstemning)
  
10.8.Interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner ***I (afstemning)
  
10.9.Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - ansøgning EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (afstemning)
  
10.10.Fremskridt i ligestillingen mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union i 2013 (afstemning)
  
10.11.Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (afstemning)
  
10.12.Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2013 (afstemning)
 11.Højtideligt møde - Jordan
 12.Stemmeforklaringer
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Valgs prøvelse
 15.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 16.Retningslinjer for budgettet for 2016 - Sektion III (forhandling)
 17.Årsrapport 2013 om beskyttelse af Den Europæiske Unions finansielle interesser - Bekæmpelse af svig (forhandling)
 18.Global konference på højt plan om ebola den 3. marts 2015 (forhandling)
 19.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 20.Statusrapport 2014 om Montenegro (forhandling)
 21.Statusrapport 2014 om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (forhandling)
 22.Statusrapport 2014 om Serbien (forhandling)
 23.Den europæiske integrationsproces for Kosovo (forhandling)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (197 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (3202 kb) 
 
Protokol (182 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (27 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (126 kb) 
 
Protokol (293 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (456 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2612 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik