Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 10 marca 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***II (debata)
 5.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (debata)
 6.Komunikat Przewodniczącego
 7.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (ciąg dalszy debaty)
 8.Zmiana porządku obrad
 9.Skład Parlamentu
 10.Głosowanie
  10.1.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/009 PL/Zachem) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/014 DE/Aleo Solar) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2014/011 BE/Caterpillar) (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  10.6.Maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty ***II (głosowanie)
  10.7.Europejskie długoterminowe fundusze inwestycyjne ***I (głosowanie)
  10.8.Opłaty interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę ***I (głosowanie)
  10.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit) (głosowanie)
  10.10.Postępy w zakresie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2013 r. (głosowanie)
  10.11.Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE (głosowanie)
  10.12.Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2013 (głosowanie)
 11.Uroczyste posiedzenie - Jordania
 12.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 13.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 14.Weryfikacja mandatów
 15.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 16.Wytyczne dla budżetu na rok 2016: sekcja 3 (debata)
 17.Sprawozdanie roczne za rok 2013 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (debata)
 18.Światowa konferencja wysokiego szczebla poświęcona eboli w dniu 3 marca 2015 r. (debata)
 19.Sprostowanie (art. 231 Regulaminu)
 20.Sprawozdanie z postępów Czarnogóry w 2014 r. (debata)
 21.Sprawozdanie z postępów byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii w 2014 r. (debata)
 22.Sprawozdanie dotyczące postępów Serbii w 2014 r. (debata)
 23.Proces integracji Kosowa z Unią Europejską (debata)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (197 kb) Lista obecności (64 kb)    Głosowanie imienne (3202 kb) 
 
Protokół (210 kb) Lista obecności (37 kb) Wyniki głosowania (25 kb) Głosowanie imienne (109 kb) 
 
Protokół (295 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (558 kb) Głosowanie imienne (2736 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności