Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 10. marca 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 4.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (rozprava)
 5.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (rozprava)
 6.Oznámenie predsedníctva
 7.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (pokračovanie rozpravy)
 8.Zmena programu rokovania
 9.Zloženie Parlamentu
 10.Hlasovanie
  10.1.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/009 PL/Zachem (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.2.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2014/011 BE/Caterpillar (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  10.6.Rozmery a hmotnosť cestných vozidiel prevádzkovaných v Spoločenstve ***II (hlasovanie)
  10.7.Európske dlhodobé investičné fondy ***I (hlasovanie)
  10.8.Výmenné poplatky za platobné transakcie viazané na kartu ***I (hlasovanie)
  10.9.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (hlasovanie)
  10.10.Pokrok v oblasti rovnosti žien a mužov v roku 2013 (hlasovanie)
  10.11.Výročná správa o politike hospodárskej súťaže EÚ (hlasovanie)
  10.12.Výročná správa Európskej centrálnej banky za rok 2013 (hlasovanie)
 11.Slávnostná schôdza - Jordánsko
 12.Vysvetlenia hlasovania
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 15.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 16.Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 - Oddiel III (rozprava)
 17.Výročná správa za rok 2013 o ochrane finančných záujmov EÚ – Boj proti podvodom (rozprava)
 18.Globálna konferencia na vysokej úrovni o Ebole (rozprava)
 19.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 20.Správa o pokroku Čiernej Hory za rok 2014 (rozprava)
 21.Správa o pokroku bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko za rok 2014 (rozprava)
 22.Správa o pokroku Srbska za rok 2014 (rozprava)
 23.Európsky integračný proces Kosova (rozprava)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (197 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (3202 kb) 
 
Zápisnica (204 kb) Prezenčná listina (37 kb) Výsledky hlasovaní (27 kb) Hlasovania podľa mien (128 kb) 
 
Zápisnica (293 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovaní (550 kb) Hlasovania podľa mien (2752 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia