Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 10 mars 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (debatt)
 5.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (debatt)
 6.Meddelande från talmannen
 7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder (fortsättning på debatten)
 8.Ändring av föredragningslistan
 9.Parlamentets sammansättning
 10.Omröstning
  
10.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/009 PL/Zachem (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
10.6.Dimensioner och vikter för vägfordon som framförs inom gemenskapen ***II (omröstning)
  
10.7.Europeiska långsiktiga investeringsfonder ***I (omröstning)
  
10.8.Förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner ***I (omröstning)
  
10.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan GF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit (omröstning)
  
10.10.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (omröstning)
  
10.11.Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (omröstning)
  
10.12.Europeiska centralbankens årsrapport för 2013 (omröstning)
 11.Högtidligt möte – Jordanien
 12.Röstförklaringar
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Valprövning
 15.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 16.Riktlinjer för 2016 års budget – avsnitt III (debatt)
 17.Årsrapport för 2013 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (debatt)
 18.Internationella högnivåkonferensen om Ebola den 3 mars 2015 (debatt)
 19.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 20.2014 års framstegsrapport om Montenegro (debatt)
 21.2014 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)
 22.2014 års framstegsrapport om Serbien (debatt)
 23.Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (200 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3202 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (28 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (128 kb) 
 
Protokoll (285 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (540 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2758 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy