Index 
Jegyzőkönyv
PDF 294kWORD 207k
2015. március 10., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 4.A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***II (vita)
 5.Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (vita)
 6.Az elnök közleménye
 7.Az európai hosszú távú befektetési alapok (a vita folytatása)
 8.A napirend módosítása
 9.A Parlament tagjai
 10.Szavazások órája
  10.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.2.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/014 DE/Aleo Solar referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  10.6.A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***II (szavazás)
  10.7.Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (szavazás)
  10.8.Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I (szavazás)
  10.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit referenciaszámú kérelem (szavazás)
  10.10.A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban (szavazás)
  10.11.Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés (szavazás)
  10.12.Az Európai Központi Bank 2013. évi éves jelentése (szavazás)
 11.Ünnepélyes ülés - Jordánia
 12.A szavazáshoz fűzött indokolások
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Mandátumvizsgálat
 15.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 16.Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz (vita)
 17.2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelem (vita)
 18.A 2015. március 3-i magas szintű világkonferencia az eboláról (vita)
 19.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 20.A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)
 21.A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)
 22.A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)
 23.Koszovó európai integrációs folyamata (vita)
 24.A következő ülésnap napirendje
 25.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 146. cikkének értelmében az Európai Parlament 2015-2016-os ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.

Felszólal: Richard Corbett az éves ülésszak megnyitásáról és az ülésszakok számáról.


3. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 135. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten (2015/2599(RSP))

- Bodil Valero, Alyn Smith, Ernest Urtasun, Michèle Rivasi, Michel Reimon, Barbara Lochbihler és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0240/2015);

- Javier Nart, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Dita Charanzová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0253/2015);

-Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Peter van Dalen, Bas Belder, Branislav Škripek, Angel Dzhambazki és Beatrix von Storch, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0254/2015);

- Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Kristina Winberg, Peter Lundgren, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0256/2015);

- Cristian Dan Preda, Lars Adaktusson, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Bogdan Brunon Wenta, Csaba Sógor, Esther de Lange, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Andrey Kovatchev, David McAllister, Andrej Plenković, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0259/2015);

- Javier Couso Permuy, Younous Omarjee és Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0262/2015);

- Victor Boştinaru, Richard Howitt, Josef Weidenholzer, Ana Gomes, Nicola Caputo, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Alessia Maria Mosca, Liisa Jaakonsaari, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Kashetu Kyenge, Elena Valenciano, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, Luigi Morgano, Miroslav Poche, Enrico Gasbarra, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Zigmantas Balčytis és Doru-Claudian Frunzulică, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a következő témában: „A Dáis által elkövetett, nevezetesen az asszírok ellen irányuló legutóbbi támadások és emberrablások a Közel-Keleten” (B8-0264/2015).

II.   Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (2015/2603(RSP))

- Judith Sargentini, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0241/2015);

- Petr Ježek, Ivo Vajgl, Ramon Tremosa i Balcells, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Urmas Paet, Nathalie Griesbeck, Juan Carlos Girauta Vidal, Hilde Vautmans, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0255/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Anna Elżbieta Fotyga, Jan Zahradil, Ruža Tomašić, Branislav Škripek és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0257/2015);

- Ignazio Corrao, Dario Tamburrano, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Marco Valli, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0258/2015);

- Cristian Dan Preda, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Maurice Ponga, Monica Macovei, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Esther de Lange, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Pavel Svoboda, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0260/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0263/2015);

- Gianni Pittella, Josef Weidenholzer, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Norbert Neuser, Linda McAvan, Catherine Stihler, Alessia Maria Mosca, David Martin, Marlene Mizzi, Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Enrico Gasbarra, José Blanco López, Ana Gomes, Kati Piri, Enrique Guerrero Salom, Tonino Picula, Demetris Papadakis, Nikos Androulakis, Krystyna Łybacka, Nicola Caputo, Miroslav Poche, Seb Dance, Liisa Jaakonsaari, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Luigi Morgano, Sorin Moisă, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė, István Ujhelyi, Neena Gill, Miriam Dalli, Michela Giuffrida, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Doru-Claudian Frunzulică, Arne Lietz és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Dél-Szudán, többek között a közelmúltbeli gyermekrablások (B8-0266/2015).

III.   Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése (2015/2604(RSP))

- Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Jordi Sebastià, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Barbara Lochbihler és Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0242/2015);

- Catherine Bearder, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Urmas Paet, Marietje Schaake, Dita Charanzová, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Jozo Radoš, Robert Rochefort, Pavel Telička, Antanas Guoga, Fredrick Federley és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0261/2015);

- Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Tomasz Piotr Poręba, Ruža Tomašić és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése (B8-0265/2015);

- Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Marco Valli, Rolandas Paksas és Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0267/2015);

- Cristian Dan Preda, Maurice Ponga, Andrey Kovatchev, György Hölvényi, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Giovanni La Via, Bogdan Brunon Wenta, Stanislav Polčák, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Lara Comi, Jaromír Štětina, Pavel Svoboda, József Nagy, Tunne Kelam, Lars Adaktusson, Joachim Zeller, Andrej Plenković, David McAllister, Ivana Maletić, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel és Dubravka Šuica, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0268/2015);

- Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Lidia Senra Rodríguez és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0269/2015):

- Josef Weidenholzer, Nikos Androulakis, Norbert Neuser, Miroslav Poche, Liisa Jaakonsaari, Nicola Caputo, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Neena Gill, David Martin, Arne Lietz, Marc Tarabella, Goffredo Maria Bettini, Elena Valenciano, Carlos Zorrinho, István Ujhelyi, Michela Giuffrida, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Sorin Moisă, Andi Cristea, Marlene Mizzi, Vilija Blinkevičiūtė, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Zigmantas Balčytis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a következő témában: „Tanzánia, nevezetesen a nagyarányú földszerzés kérdése” (B8-0270/2015).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 162. cikkének megfelelően osztják fel.


4. A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

Jörg Leichtfried előterjeszti az ajánlást..

Felszólal: Violeta Bulc (a Bizottság tagja).

Felszólal: Markus Ferber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Lucy Anderson, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Merja Kyllönen, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter van Dalen, Peter Lundgren, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, Wim van de Camp, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bogusław Liberadzki, Jens Nilsson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Jacqueline Foster, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner, Philippe De Backer, Jill Seymour, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacqueline Foster, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Petr Mach, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Andor Deli, Olga Sehnalová, Kosma Złotowski, Dieter-Lebrecht Koch, Lucy Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Peter Lundgren, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, és Dubravka Šuica, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gesine Meissner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Claudia Tapardel, Notis Marias, Bill Etheridge és Angel Dzhambazki.

Felszólal: Violeta Bulc és Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.10-i jegyzőkönyv, 10.6. pont .


5. Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (vita)

Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

Alain Lamassoure előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Margrethe Vestager (a Bizottság tagja).

Felszólal: Danuta Maria Hübner, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Stanisław Ożóg, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, Steven Woolfe, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Steeve Briois, független, Luděk Niedermayer, Pervenche Berès, Beatrix von Storch, Norica Nicolai, Marisa Matias, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jonás Fernández, Angel Dzhambazki, Ivan Jakovčić és Miguel Viegas.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Bernard Monot, Brian Hayes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Neena Gill, Paloma López Bermejo, Paul Rübig, Bogusław Liberadzki, Henna Virkkunen, István Ujhelyi, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Viorica Dăncilă, Eva Kaili és Hugues Bayet.

(A vita folytatása: a 2015. március 10-i jegyzőkönyv 7. pontja)


6. Az elnök közleménye

Az elnök közli, hogy a JURI bizottság tegnap elfogadta a Sergei Stanishev parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről szóló jelentést. Előadó: Andrzej Duda (A8-0045/2015).

E jelentés bekerült a holnapi, azaz 2015. március 11-i, szerdai szavazások órájának napirendjébe.


7. Az európai hosszú távú befektetési alapok (a vita folytatása)

Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(A vita első része: a 2015. március 10-i jegyzőkönyv 5. pontja)

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Emmanouil Glezos, Seán Kelly, Maria Grapini és Milan Zver.

Felszólal: Margrethe Vestager és Alain Lamassoure.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.10-i jegyzőkönyv, 10.7. pont .

(Az ülést 11.10-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök


8. A napirend módosítása

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultációt követően az elnök javasolja a következő két napirendi pont felcserélését a napirendben:

- A líbiai instabil helyzet és annak következményei” napirendi pont, amelyet eredetileg csütörtök reggelre terveztek, átkerül szerda délutánra,

- „Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának 28. ülése”, napirendi pont, amelyet eredetileg szerda délutánra terveztek, átkerül csütörtök reggelre.

A Parlament jóváhagyja a változtatásokat.

A napirendet ennek megfelelően módosítják.


9. A Parlament tagjai

Eduard-Raul Hellvig írásban közölte, hogy 2015. március 2-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikke (1) és (3) bekezdésének megfelelően a Parlament ettől az időponttól kezdődően megállapítja a képviselői hely megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


10. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


10.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Lengyelország EGF/2013/009 PL/Zachem referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0013 - C8-0010/2015 - 2015/2016(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Jan Olbrycht (A8-0036/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0041)


10.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/014 DE/Aleo Solar referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németország „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0726 - C8-0012/2015 - 2015/2018(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Iris Hoffmann (A8-0030/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0042)


10.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK)” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0725 - C8-0013/2015 - 2015/2019(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Andrej Plenković (A8-0031/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0043)


10.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0734 - C8-0014/2015 - 2015/2020(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Victor Negrescu (A8-0035/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0044)


10.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2014/011 BE/Caterpillar referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2014/011 BE/Caterpillar” referenciaszámú kérelme) [COM(2014)0735 - C8-0015/2015 - 2015/2021(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Anneli Jäätteenmäki (A8-0033/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P8_TA(2015)0045)


10.6. A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló 96/53/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról [11296/3/2014 - C8-0294/2014 - 2013/0105(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg Leichtfried (A8-0032/2015)

(Minősített többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Módosított formában jóváhagyottnak nyilvánítva (P8_TA(2015)0046)


10.7. Az európai hosszú távú befektetési alapok ***I (szavazás)

Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Alain Lamassoure (A8-0021/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0047)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0047)


10.8. Kártyaalapú fizetések bankközi díjai ***I (szavazás)

Jelentés a kártyaalapú fizetések bankközi díjairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0550 - C7-0241/2013 - 2013/0265(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0022/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Módosított változatban jóváhagyva (P8_TA(2015)0048)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P8_TA(2015)0048)


10.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele - az EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit referenciaszámú kérelem (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Belgium „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit” referenciaszámú kérelme) [COM(2015)0009 - C8-0011/2015 - 2015/2017(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Liadh Ní Riada (A8-0034/2015)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0049)


10.10. A nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladás az EU-ban 2013-ban (szavazás)

Jelentés az Európai Unióban 2013-ban a nők és férfiak közötti egyenlőség terén elért haladásról [2014/2217(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Marc Tarabella (A8-0015/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0050)


10.11. Az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentés (szavazás)

Jelentés az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről [2014/2158(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Morten Messerschmidt (A8-0019/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0051)


10.12. Az Európai Központi Bank 2013. évi éves jelentése (szavazás)

Jelentés az Európai Központi Bank 2013. évi éves jelentéséről [2014/2157(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Pablo Zalba Bidegain (A8-0011/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P8_TA(2015)0052)


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

11. Ünnepélyes ülés - Jordánia

A Parlament 12.00 és 12:30 között, a Jordán Hásimita Királyság uralkodója, II. Abdullah király látogatása alkalmából ünnepélyes ülést tart.


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

12. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Ajánlás második olvasatra , Jörg Leichtfried - A8-0032/2015

Michela Giuffrida és Seán Kelly

Kiegészítő jelentés, Alain Lamassoure A8-0021/2015
Michela Giuffrida, Ivana Maletić, Notis Marias, Seán Kelly és Stanislav Polčák

Marc Tarabella, jelentés - A8-0015/2015
Michaela Šojdrová, Jiří Pospíšil, Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Krisztina Morvai, Elena Gentile, Tomáš Zdechovský, Luigi Morgano, Eleonora Forenza, Csaba Sógor, Angel Dzhambazki, Seán Kelly és Marijana Petir

Morten Messerschmidt, jelentés - A8-0019/2015
Michela Giuffrida, Biljana Borzan, Notis Marias, Ivana Maletić, Ruža Tomašić és Tibor Szanyi

Pablo Zalba Bidegain, jelentés - A8-0022/2015
Paloma López Bermejo, Michela Giuffrida, Notis Marias, Seán Kelly és Stanislav Polčák


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredményei” (Név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. Mandátumvizsgálat

A JURI bizottság javaslatára a Parlament úgy határoz, hogy érvényesnek tekinti Damiano Zoffoli képviselői mandátumát.


(A 13.00-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Adina-Ioana VĂLEAN alelnök

15. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


16. Iránymutatások a 2016. évi költségvetéshez - III. szakasz (vita)

Jelentés a 2016. évi költségvetés elkészítésére vonatkozó általános iránymutatásokról, III. szakasz – Bizottság [2015/2008(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0027/2015)

José Manuel Fernandes előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Jan Olbrycht, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jens Geier, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Kölmel, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nedzhmi Ali, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Pablo Echenique, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Sophie Montel, független, Petri Sarvamaa, Isabelle Thomas, Zbigniew Kuźmiuk, Gérard Deprez, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Siegfried Mureşan, Vladimír Maňka, Jean Arthuis, Edouard Ferrand, Patricija Šulin, Daniele Viotti, Janusz Lewandowski, Clare Moody, Carlos Iturgaiz, Victor Negrescu, Tomáš Zdechovský, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, és Jean-Paul Denanot.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Krzysztof Hetman, Nicola Caputo, Notis Marias, Maria Spyraki, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas és Indrek Tarand.

Felszólal: Kristalina Georgieva és José Manuel Fernandes.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.9. pont .


17. 2013. évi éves jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről – a csalás elleni küzdelem (vita)

Jelentés az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 2013. évi éves jelentésről – a csalás elleni küzdelem [2014/2155(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadó: Georgi Pirinski (A8-0024/2015)

Georgi Pirinski előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Kristalina Georgieva (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Pascal Arimont (a REGI bizottság véleményének előadója), Monica Macovei (a LIBE bizottság véleményének előadója), Ingeborg Gräßle, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Inés Ayala Sender, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tibor Szanyi, és Michael Theurer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Bill Etheridge aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Michael Theurer, aki válaszol arra, Martina Anderson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, független, Tomáš Zdechovský, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Derek Vaughan, Richard Sulík, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, Petri Sarvamaa, Zigmantas Balčytis, Ruža Tomašić, Davor Škrlec, Rosa D'Amato, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Caterina Chinnici, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Janusz Korwin-Mikke, Janusz Wojciechowski, Gerard Batten, Nikolay Barekov és Petr Mach.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Julia Pitera, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Giulia Moi, Seán Kelly, és Pina Picierno, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marco Valli.

Felszólal: Kristalina Georgieva és Georgi Pirinski.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.10. pont .


18. A 2015. március 3-i magas szintű világkonferencia az eboláról (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A 2015. március 3-i magas szintű világkonferencia az eboláról (2015/2606(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Davor Ivo Stier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jonathan Arnott, Beatriz Becerra Basterrechea, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Maria Heubuch, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Valentinas Mazuronis, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Joëlle Mélin, független, Birgit Collin-Langen, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Arne Gericke, Norbert Neuser, Louis Michel, Josu Juaristi Abaunz és Michèle Rivasi.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Piernicola Pedicini, Mireille D'Ornano, Maurice Ponga, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: João Ferreira, Victor Boştinaru, José Inácio Faria, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Stefan Eck, Patrizia Toia, João Ferreira, Kashetu Kyenge, Lidia Senra Rodríguez és Gilles Pargneaux.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Marielle de Sarnez, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică és Giulia Moi.

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica és Christos Stylianides.

A vitát berekesztik.


19. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A (P7_TA(2011)0218(COR02)) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2015.3.9-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Mivel sem képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése), a helyesbítés elfogadottnak tekintendő.


20. A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Montenegróról szóló 2014. évi eredményjelentés (2014/2947(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Andrey Kovatchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nikos Androulakis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Philippe Loiseau, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ulrike Lunacek, Dubravka Šuica, Anneliese Dodds, Ivan Jakovčić, Jiří Maštálka, Jean-Luc Schaffhauser, Ivana Maletić, Elena Gentile, Mario Borghezio és Milan Zver.

ELNÖKÖL:
Ulrike LUNACEK alelnök

Felszólal: Monika Smolková és Andrej Plenković.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marek Plura, Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Igor Šoltes és Ignazio Corrao.

Felszólal: Johannes Hahn és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Charles Tannock, az AFET bizottság nevében, a Montenegró által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentésről (2014/2947(RSP)) (B8-0211/2015)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.11. pont .


21. A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról szóló 2014. évi eredményjelentés (2014/2948(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Manolis Kefalogiannis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Urmas Paet, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sofia Sakorafa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tamás Meszerics, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Epitideios, Eleftherios Synadinos, független, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Cristian Dan Preda, Sergei Stanishev, Notis Marias, Sotirios Zarianopoulos, Eduard Kukan, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Nikolay Barekov, Andrey Kovatchev, Tanja Fajon, Eleni Theocharous, Miltiadis Kyrkos, Maria Spyraki, Marijana Petir, Andrej Plenković, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Lampros Fountoulis és Sofia Sakorafa, Ivana Maletić és László Tőkés.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Lefteris Christoforou, Eva Kaili, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivo Vajgl, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Johannes Hahn.

ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

Felszólal: Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Ivo Vajgl, az AFET bizottság nevében, a Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság által elért eredményekről szóló 2014. évi jelentésről (2014/2948(RSP)) (B8-0212/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.12. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


22. A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentés (2014/2949(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Marijana Petir, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miloslav Ransdorf, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Carver, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emilian Pavel, Krisztina Morvai, Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Kazimierz Michał Ujazdowski, Ivan Jakovčić, Andrej Plenković, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Ramona Nicole Mănescu, Gabrielius Landsbergis, Andrey Kovatchev, Eleni Theocharous és Andor Deli.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Nicola Caputo, Notis Marias, Ulrike Lunacek, Andrej Plenković Ulrike Lunacek felszólalásáról ésFabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Johannes Hahn és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- David McAllister, az AFET bizottság nevében, a Szerbiáról szóló 2014. évi eredményjelentésről (2014/2949(RSP)) (B8-0213/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.13. pont .


23. Koszovó európai integrációs folyamata (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Koszovó európai integrációs folyamata (2014/2950(RSP))

Zanda Kalniņa-Lukaševica (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Karol Karski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kostas Chrysogonos, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, David McAllister, Daniele Viotti, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, László Tőkés, Csaba Molnár, Eduard Kukan és Bogusław Liberadzki.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić, James Carver és Ignazio Corrao.

Felszólal: Johannes Hahn és Zanda Kalniņa-Lukaševica.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Ulrike Lunacek, az AFET bizottság nevében, Koszovó európai integrációs folyamatáról (2014/2950(RSP)) (B8-0214/2015).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.3.11-i jegyzőkönyv, 9.14. pont .


24. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 550.479/OJME).


25. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand, Dzhambazki, Echenique, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fitto, Fjellner, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Patriciello, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Dohrmann, Händel, Parker, Pietikäinen, Saryusz-Wolski, Vozemberg-Vrionidi

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat