Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 11. března 2015 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid, ametoktradin, amisulbrom, bupirimát, klofentezin, ethefon, ethirimol, fluopikolid, imazapic, propamokarb, pyraklostrobin a tau-fluvalinát v některých produktech a na jejich povrchu (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - lhůta: 6/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2,4,5 T, barban, binapakryl, bromofos-ethyl, kamfechlor (toxafen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinát, DNOC, dialát, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetát, fentinhydroxid, flucykloxuron, flucythrinát, formothion, mekarbam, methakrifos, monolinuron, fenothrin, profam, pyrazofos, kvinalfos, resmethrin, teknazen a vinklozolin v některých produktech a na jejich povrchu (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - lhůta: 6/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2009/568/ES, 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU a 2012/481/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělování ekoznačky EU některým výrobkům (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - lhůta: 25/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - lhůta: 27/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - lhůta: 27/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2014/312/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU interiérovým a exteriérovým barvám a lakům (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - lhůta: 26/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97, pokud jde o obchod s druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - lhůta: 24/5/2015)
předáno příslušný výbor: ENVI.

Právní upozornění - Ochrana soukromí