Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 11. marts 2015 - Strasbourg

2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 106)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for acetamiprid, ametoctradin, amisulbrom, bupirimat, clofentezin, ethephon, ethirimol, fluopicolid, imazapic, propamocarb, pyraclostrobin og tau-fluvalinat i eller på visse produkter (D036754/02 - 2015/2608(RPS) - frist: 6/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for 2,4,5-T, barban, binapacryl, bromophos-ethyl, camphechlor (toxaphen), chlorbufam, chloroxuron, chlozolinat, DNOC, di-allat, dinoseb, dinoterb, dioxathion, ethylenoxid, fentinacetat, fentinhydroxid, flucycloxuron, flucythrinat, formothion, mecarbam, methacrifos, monolinuron, phenothrin, propham, pyrazophos, quinalphos, resmethrin, tecnazen og vinclozolin i eller på visse produkter (D036786/02 - 2015/2607(RPS) - frist: 6/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2009/568/EF og afgørelse 2011/333/EU, 2011/381/EU, 2012/448/EU og 2012/481/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D037968/02 - 2015/2583(RPS) - frist: 25/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D038087/02 - 2015/2587(RPS) - frist: 27/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter (D038088/01 - 2015/2588(RPS) - frist: 27/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2014/312/EU opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til indendørs og udendørs malinger og lakker (D038234/02 - 2015/2584(RPS) - frist: 26/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 865/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 for så vidt angår handel med vilde dyr og planter (D038446/01 - 2015/2581(RPS) - frist: 24/5/2015)
henvist til: kor.udv.: ENVI.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik